Header

Ranking najbezpieczniejszych uniwersytetów w USA

Opublikowano raport najbezpieczniejszych uczelni wyższych i kampusów w USA. Wśród 25-ciu nie ma ani jednego uniwersytetu z Illinois. Zestawienie opracowano na podstawie danych FBI. Za najbezpieczniejszy uznano Oregon State University, na drugim miejscu jest University of Phoenix-Arizona, na trzecim Rutgers University-New Brunswick na czwartym University of Virginia a na piątym University of Oklahoma. Zestawienie przygotowała firma Your Local Security. Z kolei za najbezpieczniejszą uczelnię w Illinois uznano University of Illinois-Chicago.

1