Header

Ranking: Massachusetts najlepszym stanem do zamieszkania. Illinois na 19. miejscu

Massachusetts jest najlepszym stan do tego by się w nim osiedlić – wynika z analizy opublikowanej przez 24/7 Wall Street. Zestawienie przygotowano na podstawie stopy bezrobocia, poziomu edukacji, sytuacji ekonomicznej mieszkańców oraz kosztów opieki zdrowotnej a także długości życia w poszczególnych stanach. Okazuje się, że właśnie Massachusetts zapewnia swoim mieszkańcom wysoki poziom życia, sprzyjający nie tylko zakładaniu rodziny ale także tzw. singlom. W dodatku jest to jeden z najlepiej wykształconych stanów USA. Osoby planujące zmianę miejsca zamieszkania powinny zrezygnować z przeprowadzenia się do Mississippi, gdzie ponad 20 procent mieszkańców żyje na skraju ubóstwa. W dodatku przeciętna długość życia wynosi tam tylko 74.5 lat najmniej w porównaniu do pozostałych stanów. Illinois w tym rankingu uplasowano na 19. miejscu. W uzasadnieniu podkreślono, że dostępne w naszym stanie szkoły gwarantują wykształcenie, które pozwoli na zdobycie dobrze opłacalnej pracy. Prawie 33 procent mieszkańców Illinois ma co najmniej tytuł bachelora. Przeciętny mieszkaniec naszego stanu żyje 78.8 lat. Oprócz Massachusetts warto też się osiedlić w Connecticut oraz w New Hampshire.

1