Header

Rahm Emanuel zamierza pożyczyć ponad 2 miliardy dolarów, deficyt Chicago wciąż rośnie

Chicago jeszcze bardziej się zadłuża. Rada Miasta zatwierdziła w środę plan zaciągnięcia pożyczki na kwotę prawie 2.35 miliarda dolarów. Pieniądze zostaną przeznaczone między innymi na spłatę nałożonych na miasto kar. Burmistrz Rahm Emanuel początkowo poprosił o 1.25 miliarda dolarów w ogólnych obligacjach. Na refinansowanie i spłatę starszych obligacji ma być wyasygnowanych 650 milionów. Dość popularna wśród władz różnych miasteczek metoda wpłacania rat za obligacje zwana „scoop and toss” pozwala na przedłużanie terminu zaciągniętych pożyczek. Emanuel zamierza się z niej wycofać do 2019 roku. Deficyt Chicago szacowany przez ekonomistów na kilkanście milardów dolarów jeszcze wzrośnie, w poprawie sytuacji finansowej nie pomogły wprowadzone przez Emanuela podwyżki .

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1