Header

Rahm Emanuel za złą sytuację Chicago obwinia porzednie władze

Skutkiem niewłaściwego zarządzania Chicago przez ostanie 40 lat jest zła sytuacja finansowa miasta – uważa burmistrz Rahm Emanuel, który właśnie w ten sposób skomentował niekorzystny dla siebie sondaż. Z badania opublikowanego przez gazetę „New York Times” wynika, że aż 62 procent ankietowanych nie popiera działań Emanuela a tylko 25 procent twierdzi, iż dobrze wykonuje pracę burmistrza. Znacznie mniejsze poparcie Rahm Emanuel ma wśród społeczności afroamerykańskiej, 70 procent bowiem jej przedstawicieli twierdzi, że nie sprawdza się jako włodarz Wietrznego Miasta. Emanuel odpierając zarzuty powiedział, że objął Chicago już zadłużone, w którym konieczne jest wprowadzenie licznych zmian. Wprawdzie nie wymienił z nazwiska byłego burmistrza, Richarda M. Daley ale dał wyraźnie do zrozumienia, że to właśnie on w dużej mierze odpowiada za zapaść ekonomiczną miasta. „Nie potrzebuje sondażu, żeby wiedzieć o oczekiwaniach mieszkańców. Są one duże i chcę podkreślić, że większa część Chicago doskonale prosperuje” – dodał Emanuel.

1