Header

Rahm Emanuel planuje wydanie dokumentów tożsamości dla nieudokumentowanych imigrantów

W projekcie budżetu Chicago na 2017 roku zaprezentowanym w tym tygodniu przez burmistrza Rahma Emanuela znalazł się zapis przewidujący przeznaczenie 1 miliona dolarów na dokumenty tożsamości dla osób mających problemy z jego uzyskaniem. Burmistrz zaznaczył, że dokument ze zdjęciem wydawany byłby między innymi nieudokumentowanym imigrantom zamieszkującym Chicago a także bezdomnym czy osobom, które opuściły więzienie. Dzięki takiemu poświadczeniu tożsamości osoby te miałyby ułatwiony dostęp do placówek kulturalnych czy programów oferowanych przez władze Wietrznego Miasta.

1