Header

Radny zlekceważył restrykcje i nie zamknął restauracji

Kolejny klub w Chicago został ukarany za organizację imprezy mimo zakazu z powodu pandemii koronawirusa. Uczestniczyło w niej ponad 140 osób. Impreza odbyła się w minioną sobotę w klubie „Wicker Loft”. Z informacji podanych przez władze miasta wynika, że ludzie nie mieli maseczek ochronnych twarzy i nie zachowywali dystansu społecznego. Specjalna grupa zadaniowa wypisała upomnienia za naruszenie przepisów pandemicznych i prowadzenia działalności biznesowej bez wymaganej licencji. Ponad 10 tysięcy dolarów kary grozi także chicagowskiemu radnemu, właścicielowi restauracji Ann Sather. Mimo restrykcji wprowadzonych w ubiegłym miesiącu z trzeciego etapu „Restore Illinois” i zakazu obsługiwania klientów wewnątrz restauracji radny Tom Tunney nie zamknął dwóch lokali gastronomicznych. Wysokość grzywny ostatecznie ustali departament postępowań administracyjnych.

1