Header

Radny Patrick Daley Thompson winnym oszustw podatkowych

W poniedziałek ława przysięgłych uznała winnym wszystkich zarzutów radnego Patricka Daley Thompsona w tym okłamania władz federalnych i złożenia fałszywego zeznania podatkowego. Dzięki temu miał między innymi zapłacić niższy podatek od zaciągniętej na dom pożyczki od zamkniętego już banku. Prokurator zaznaczył, że Thompson poinformował federalne organy, iż z banku Bridgeport otrzymał 110 tysięcy dolarów pożyczki kiedy faktycznie opiewała ona na kwotę 219 tysięcy dolarów. Ponadto prokuratorzy ujawnili, że Thompson fałszywie zażądał odliczenia odsetek od kredytu hipotecznego z tytułu zapłaconych odsetek Washington Federal w jego zeznaniach podatkowych za lata 2013-2017, przez co federalny urząd skarbowy (IRS) stracił 15 589 dolarów. Urzędnicy federalni twierdzą również, że Thompson okłamał na początku 2018 r. przedstawiciela obsługi klienta Planet Home Lending i dwóch kontrahentów federalnej korporacji ubezpieczeń depozytowych ( FDIC) z jaką kwotą zalega. W sumie radnego uznano winnym wszystkich siedmiu zarzucanych mu czynów. Grozi mu do 30 lat więzienia. Ostateczny werdykt zapadnie 6 lipca.

1