Header

Radiowy wywiad burmistrza Rahma Emanuela nt. sytuacji Chicago a także nieudokumentowanych imigrantów

Sytuacja finansowa Chicago, przestępczość, edukacja i sytuacja nieudokumentowanych imigrantów – to tematy jakie pojawiły się podczas poniedziałkowej rozmowy z burmistrzem Rahmem Emanuelem podczas Chicago Radio Town Hall Meeting. Półgodzinna rozmowa transmitowana była od 6 do 6:30 wieczorem przez ponad 40 lokalnych stacji radiowych w tym przez Polski Fm. Prowadzący Bill Kurtis zapytał między innymi Emanuela co zamierza zrobić by zwiększyć bezpieczeństwo mieszkańców Wietrznego Miasta wobec narastającej fali przemocy. Burmistrz zaznaczył, że podobnie jak podczas minionego weekendu policja nadal będzie prowadziła wzmożone akcje w południowych i zachodnich dzielnicach, w których najczęściej dochodzi do przemocy. Kurtis przytoczył dane statystyczne z których wynika, że w ubiegłym roku Chicago opuściło 6 tysięcy osób. Emanuel stwierdził, że nie może siłą zatrzymać ludzi w naszym mieście, jednak lepsza edukacja, bezpieczeństwo i rozwój ekonomiczny z pewnością wpłynie na ich decyzję o pozostaniu w Wietrznym Mieście. Pojawiło się też pytanie odnośnie nieudokumentowanych imigrantów, tym bardziej, że prezydent – elekt, Donald Trump zapowiedział deportację od 2 do 3 milionów osób przebywających w USA nielegalnie. Rahm Emanuel podkreślił, że Chicago pozostaje „miastem sanktuarium” dla imigrantów podobnie jak Los Angeles czy Nowy Jork. To jest nasza decyzja, mimo groźby, że stracimy fundusze federalne – dodał Emanuel. Przypomniał, o imigracyjnej przeszłości swojego dziadka i ojca.

1