Header

Radio dla Ciebie Polski FM otrzymało dofinansowanie w ramach Konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”

Z dumą informujemy, że „Radio dla Ciebie – Polski FM” otrzymało dofinansowanie ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach Konkursu „Polonia i Polacy za Granicą 2021”.

Dzięki otrzymanym środkom „Radio dla Ciebie – Polski FM” zrealizowało zadania: zakup dodatkowego sprzętu, zatrudnienie nowych osób do pracy w redakcji, pokrycie części kosztów podróży reporterów. Publikacja wyraża jedynie poglądy autora/ów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

1