Header

Przypadkowo ujawniono dane właścicieli łodzi

Illinois przypadkowo ujawniło dane właścicieli łodzi i skuterów wodnych. Zgodnie z prawem stanowym osoby ubiegające się o pozwolenie na korzystanie z tych jednostek pływających musza podać imię i nazwisko, datę urodzenia oraz numer Social Security. Stanowy departament innowacji i technologii (Illinois Department of Innovation and Technology ) przyznał, że w kwietniu informacje te były przez parę dni dostępne na jego stronie internetowej. Mogło to dotyczyć danych od 6 do 17 tysięcy osób. Wszystkie zawiadomiono o możliwości ujawnienia prywatnych danych. Departament zapewnił, że w sprawie wszczęto postępowanie wyjaśniające i wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia, mające w przyszłości zapobiec tego typu zdarzeniom.

1