Header

Przewodnicząca Rady Powiatu Cook planuje duże cięcia w wydatkach

Przewodnicząca Rady Powiatu Cook, Toni Preckwinkle przedstawiła projekt budżetu na 2021 roku. Opiewa on na kwotę 6.9 miliarda dolarów. Nie przewidziała w nim podwyżki podatków ani obcięcia funduszy na ważne usługi głównie socjalne. Biorąc pod uwagę spadek dochodu z tytułu podatków, wynikający z pandemii koronawirusa Preckwinkle nie wykluczyła wprowadzenia dużych oszczędności. Wśród nich jest zwolnienie 659 pracowników w tym 300 z biura szeryfa powiatu Cook. Przewodnicząca zaznaczyła, że budżet powiatu stracił miliony dolarów przez koronawirusa i konieczne jest podjęcie zdecydowanych kroków w celu zapewnienia sprawnego działania administracji. Projekt przewiduje również zmianę systemu funkcjonowania szpitala Provident. Zmniejszona ma zostać między innymi liczba personelu. Publiczne przesłuchanie w sprawie budżetu na 2021 rok rozpocznie się 29 października. Głosowanie przewidziano na przyszły miesiąc.

1