Header

Przewodnicząca CTU, Karen Lewis porównała gubernatora Illinois do „rekruta ISIS”

Przewodnicząca Związku Zawodowego Nauczycieli (CTU), Karen Lewis porównała gubernatora Bruca Raunera do „rekruta ISIS”. Podczas środowego przemówienia w Chicago City Club stwierdziła, że gubernator Illinois jest nie tylko kłamcą ale jego działania, przede wszystkim blokowanie stanowego budżetu to nic innego jak akt terroru wobec biednych i ciężko pracujących obywateli. „Mam nadzieję, że departament bezpieczeństwa dokładnie go sprawdzi” – dodała Karen Lewis. Zdaniem przewodniczącej CTU Rauner nie wie jak być dobrym gubernatorem i umiejętnie zarządzać Illinois. Karen Lewis zarzuciła mu ponadto antyzwiązkowe działania. Skrytykowała również plan edukacyjny gubernatora, przewidujący w przyszłym roku ograniczenia w wydatkach na publiczne szkolnictwo, co spowoduje że Chicagowskie Szkoły Publiczne (CPS) otrzymają kwotę mniejszą o 74 miliony dolarów. Na wypowiedź Lewis zareagowało już biuro gubernatora. Rzeczniczka Bruca Raunera, Catherine Kelly powiedziała, że taka retoryka nie powinna mieć miejsca w amerykańskiej dyskusji publicznej i daje zły przykład naszym dzieciom.

1