Header

Przestępstwa seksulane wobec dzieci nie powinny ulegać przedawnieniu – twierdzi prokurator generalna Illinois

Prokurator generalna Illinois wzywa ustawodawców do zniesienia przepisu o przedawnieniu w przypadku dopuszczania się przestępstw na tle seksualnym wobec dzieci. Inicjatywę prokurator wspierają organizacje walczące z molestowaniem i wykorzystywaniem seksualnym najmłodszych. „Tego typu czyny wpływają dewastująco na psychikę i przyszłość ofiary zwłaszcza dziecka. Dlatego osoba, która dopuszcza się molestowania powinna bez względu na czas jaki upłynął od zdarzenia odpowiedzieć za swój czyn przed wymiarem sprawiedliwości i zostać ukarana” – stwierdziła Lisa Madigan.
Z apelem do legislatury stanowej prokurator generalna Illinois zwróciła w środę, a więc tego samego dnia kiedy sędzia skazał byłego przewodniczącego Izby Reprezentantów Dennisa Hasterta na 15 miesięcy więzienia. Republikański polityk nie odpowiedział z powodu przedawnienia za wykorzystywanie seksualne pięciu chłopców jakiego miał się dopuszczać w latach 1965-1981, gdy pracował jako nauczyciel i trener zapasów w szkole średniej w Yorkville na przedmieściach Chicago ale za przestępstwo finansowe, gdyż miał zapłacić jednej z ofiar za milczenie.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1