Header

Przedstawiciele policji debatują jak zaradzić przestępczości

Przedstawiciele departamentów policji z 12 największych amerykańskich miast, a także FBI oraz departamentu sprawiedliwości rozpoczęli wczoraj dwudniową konferencję w Chicago. Tematem ich rozmów jest wzrastająca w całym kraju przemoc a także kwestia odbudowy zaufania do stróżów prawa, którzy stali się nawet celem ataków jak chociażby w Dallas. Spotkanie odbywa się na University of Chicago. Podczas konferencji prasowej, nadkomisarz chicagowskiego departamentu policji, Eddie Johnson powiedział, że uczestnicy spotkania próbują znaleźć sposób na zmniejszenie przestępczości, zwłaszcza z użyciem siły i broni palnej a także zastanawiają się jak przywrócić zaufanie mieszkańców do funkcjonariuszy, którzy często krytykowani są za nadużywanie siły. „Przemoc i strzelaniny są nie tylko zmorą Chicago” – dodał Johnson. Z kolei nadkomisarz policji z Milwaukee, Ed Flynn podkreślił, że od oficerów nie można oczekiwać rozwiązania każdego, socjalnego problemu. Dodał, że przestępczość wzrasta w tych rejonach, gdzie jest duże ubóstwo, bezrobocie, wiele domów odbieranych jest przez banki a szkoły są zamykane.

1