Header

Protest w siedzibie stanowego Kongresu

Protest w siedzibie stanowego Kongresu Illinois. Grupa kilkudziesięciu osób, oburzonych cięciami budżetowymi gubernatora Bruca Raunera została usunięta z Izby Reprezentantów. Nikt jednak nie został aresztowany. Protestujący twierdzą, że oszczędności najbardziej uderzą w rodziny o niskich dochodach. Gubernator w projekcie budżetu proponuje cięcia na kwotę 1.5 miliarda dolarów między innymi w wydatkach na system ubezpieczenia zdrowotnego Medicaid a także chce ograniczyć stypendia stanowe. Legislatura Illinois ma czas na zatwierdzenie budżetu do 31 maja, bowiem nowy rok fiskalny rozpoczyna się w lipcu.

1