Header

Protest przed siedzibą władz Chicago

Około 100 osób protestowało wczoraj przed siedzibą władz Chicago. Domagały się nowych miejsc pracy, obniżenia podatków i większego bezpieczeństwa w mieście. Na czele manifestacji stał komisarz powiatu Cook, Richard Boykin (fot.) i pastor Ira Acree. Protestujący przekazali list burmistrzowi Chicago. Znalazło się w nim kilka pytań do Rahma Emanuela, między innymi jak władze miasta zamierzają zredukować bezrobocie wśród afroamerykańskich mieszkańców i jak planują ograniczyć przestępczość a zwłaszcza liczbę strzelanin, które zagrażają już nie tylko bezpieczeństwu w południowych dzielnicach Wietrznego Miasta ale także w innych rejonach.

1