Header

Prokurator Kwame Raoul: Konstytucja Illinois nie wymaga utrzymania kaucji gotówkowej

Biuro prokuratora generalnego Illinois przedstawiło w czwartek wstępne argumenty w stanowym Sądzie Najwyższym mające obalić wcześniejsze orzeczenie sędziego powiatowego, który uznał część kontrowersyjnej ustawy SAFE-T Act za niekonstytucyjną. Jednym z głównych zapisów nowego prawa w zakresie wymiaru sprawiedliwości w Illinois było zniesienie kaucji gotówkowych. Ustawa miała wejść w życie 1 stycznia, ale została wstrzymana w ostatniej chwili po tym, jak sędzia powiatu Kankakee Thomas Cunnington stanął po stronie grupy prokuratorów i szeryfów sprzeciwiających się zniesieniu kaucji. Przeciwnicy tego zapisu złożyli 64 niemal identyczne pozwy kwestionujące reformę, znaną jako Pretrial Fairness Act, ale zostały one połączone w jedną sprawę przed sędzią powiatu Kankakee. 28 grudnia Cunnington orzekł, że część SAFE-T Act narusza zapis konstytucji stanowej, która ustanawia poręczenie majątkowe dla oskarżonych osób z wyjątkiem niektórych przestępstw. Stwierdził również, że narusza ona podział władzy między władzą sądowniczą i ustawodawczą. „Stosowanie kaucji spoczywa w gestii sądu i nie może być określane przez legislacyjne zapisy” – stwierdził sędzia. W czwartek prokurator generalny Kwame Raoul argumentował, że decyzja Cunningtona jest „błędna”, wskazując, że konstytucja stanu nie wymaga od Illinois „utrzymania systemu kaucji pieniężnych”.

1