Header

Prokurator generalny Illinois zaprezentował specjalne ID dla dzieci

Biuro prokuratora generalnego Illinois rozszerza program zapewniający bezpieczeństwo dzieciom. Kwame Raoul poinformował w czwartek, że rodzice otrzymają specjalne zestawy dowodów tożsamości dla dzieci tzw. ID. Możliwe to będzie dzięki współpracy prokuratury generalnej Illinois z Narodowym Programem Identyfikacji Dzieci ( National Child Identification Program – NCIDP). Każde takie ID, zatwierdzone przez FBI umożliwi rodzicom i opiekunom prawnym zarejestrowanie danych swoich dzieci w tym także odcisków palców na kartach identyfikacyjnych. Informacje te nie będą dostępne w bazie publicznej a każdy rodzic kartę identyfikacyjną dziecka powinien przechowywać w zabezpieczonym miejscu w domu. W przypadku zaginięcia dziecka dane na takim ID pomogą w jego poszukiwaniu. „Moje biuro jest zaangażowane w zapewnianie rodzicom dostępu do odpowiednich zasobów, aby mogli zapewnić swoim dzieciom bezpieczeństwo. Oferujemy szkolenia i zachęcamy rodziców by sprawdzali aktywność dzieci i nastolatków w Internecie. Rodzice powinni wiedzieć o wirtualnej interakcji swoich dzieci, która może być niebezpieczna” – powiedział Raoul.

1