Header

Projekt reformy etycznej Rady Miasta Chicago

Burmistrz Rahm Emanuel przedstawił projekt reformy etycznej. Zmiana miałaby w przyszłości zagwarantować, że miejscy radni nie dopuszczą się nadużyć władzy tak jak to miało miejsce w przypadku Eda Burke’a. Podobny projekt opracowała także Rada Miasta. Emanuel podkreślił, że chciałby aby reforma została zatwierdzona jeszcze przed opuszczeniem przez niego urzędu. Projekt przewiduje między innymi, że przewodniczący komisji miejskich musieliby ujawnić sytuacje w których dochodzi do konfliktu interesów, jeżeli tego nie uczynią będą musieli zrezygnować ze stanowiska lub zapłacić karę od 500 do 2 tysięcy dolarów za każde złamanie regulacji. Burke od 2011 roku wycofał się z głosowania na forum Rady Miasta aż 464 razy właśnie z powodu konfliktu interesów. Burmistrz jednak nie ujął w nowym zapisie ograniczenia działalności gospodarczej radnych, stwierdził, że pełnione przez nich stanowisko nie powinno stanowić utrudnienia w pracy zawodowej poza Radą Miasta.

1