Header

Program ubezpieczeń zdrowotnych dla nieudokumentowanych imigrantów w Illinois

Władze Illinois uruchamiają nowy program oferujący bezpłatne ubezpieczenie zdrowotne dla nieudokumentowanych imigrantów. Przeznaczony jest on dla osób w wieku od 55 do 64 lat. Program został zatwierdzony przez legislaturę w Springfield wiosną 2021 roku. Jest on rozszerzeniem ubezpieczeń zdrowotnych dla imigrantów – seniorów. Obejmuje między innymi wizyty lekarskie, badania laboratoryjne, rehabilitację, leczenie psychiczne, leczenie uzależnień a także wizyty u dentysty i okulisty oraz lekarstwa na receptę. Ubezpieczenie zdrowotne dla imigrantów przeznaczone jest dla osób w wieku od 55 do 64 lat, które nie mają zalegalizowanego pobytu lub są rezydentami USA od co najmniej 5 lat, dochód na jedną osobę nie przekracza 18 754 dolarów na rok lub na dwie osoby 25 268 dolarów. Od 1 lipca ten program zostanie rozszerzony na nieudokumentowanych imigrantów w wieku od 42 do 54 lat. Aplikacje składać można na stronie ABE.illinois.gov.

1