Header

Problemy z zapłata podatku od nieruchomości w powiecie Cook

Właściciele nieruchomości w powiecie Cook mieli problemy z zapłaceniem podatków. Powodem była awaria komputerowa systemu banku Chase, na którą przekierowani zostali podatnicy. Wystąpiła ona w środę i w czwartek, choć tego dnia system wprawdzie bardzo wolno ale już działał. Sytuacja była o tyle nerwowa, że właśnie wczoraj o 11:59 przed północą upłynął termin zapłaty podatków od nieruchomości w powiecie Cook. Mimo awarii powiatowy departament skarbu nie zdecydował się na przedłużenie terminu zapłaty.

1