Header

Problemy z wysyłaniem tekstów na numer alarmowy 911

Zgodnie z nowym prawem stanowym, które weszło w życie 1 lipca, każdy w Illinois powinien mieć możliwość wysłania sms-a pod numer 911 w celu uzyskania pomocy. Okazuje się jednak, że rozpoczął się drugi tydzień lipca i w dalszym ciągu nie wszystkie centra telefoniczne 911 są w stanie akceptować wiadomości tekstowe. Wdrażaniem nowego prawa zgodnie z zapisem ustawy zajmuje się  policja stanowa Illinois. Z przesłanego przez nią komunikatu wynika, że nowe zasady są nadal na „etapie projektu”, a 74% stanowych punktów przyjmowania zgłoszeń o wypadkach (PSAPS) przyjmuje już zgłoszenia tekstowe pod numerem 911. Pozostałe placówki mają akceptować te wiadomości do końca tego miesiąca.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1