Header

Próba zmniejszenia świadczeń emerytalnych w Chicago jest niekonstytucyjna

Sąd powiatu Cook orzekł w piątek , że wielomiliardowa redukcja wypłat z tytułu należności emerytlnych dla pracowników miasta Chicago jest niezgodna z Konstytucją. Administracja obecnego burmistrza Rahma Emanuela chciał wprowadzić cięcia świadczeń w wysokości 9.4 miliarda dolarów . Mniej pieniędzy otrzymałoby ponad 61 tysięcy obecnych pracowników miejskich a także tych, którzy przeszli już na emeryturę. Skargę na działanie władz do sądu złożyły związki zawodowe reprezentujące osoby zatrudnione przez Chicago. Zaznczono w niej, że naruszona została klauzula obowiązująca w Illinois zapewniająca, że świadczenia emerytalne w naszym stanie nie mogą być zmniejszone. Rahm Emanuel z kolei stwierdził, że w ciągu najbliższych lat zabraknie pieniędzy na wypłaty. Zapowiedział, że odwoła się do sądu wyższej instancji. Chicago od lat boryka się z problemami z powodu braku reformy emerytalnej, co z kolei doprowadza do coraz większego deficytu.

1