Header

Pritzker otrzymał sądowy nakaz

Gubernator Illinois, J.B. Pritzker ma stawić się w przyszły piątek w sądzie – zdecydował sędzia powiatu Clay. Jeżeli Prizker nie pojawi się w sądzie może zostać wydany nakaz jego aresztowania za niedostosowanie się do polecenia. Gubernator ma wyjaśnić dlaczego „nie powinien być traktowany z pogardą cywilną”. Sprawa ma związek z pozwem złożonym przez kongresmana stanowego, Darrena Bailey’a, podważającego nakaz „stay-at-Home” wydany przez gubernatora z powodu pandemii koronawirusa. Tym razem jednak Pritzker ma odpowiadać przed sądem zgodnie z tzw. Indirect Civil Contempt Motion czyli zapisem o pośrednim ruchu pogardy obywatelskiej. W pozwie stwierdzono, że Pritzker naruszył prawo przedłużając w Illinois nakaz izolacji. Biuro gubernatora w odpowiedzi na nakaz sądu wydało oświadczenie w którym nazwało zalecenie „politycznym pokazem”.

1