Header

Prezes CPS Forrest Claypool powinien podać się do dymisji

Komitet delegatów Związku Nauczycieli Chicago (CTU) zwrócił się do przewodniczącego CPS (Chicagowskich Szkół Publicznych) o podanie się do dymisji. Wniosek został wcześniej zatwierdzony podczas głosowania. W wydanym oświadczeniu CTU zaznaczyło, że Forrest Claypool „rozbija i dopuszcza się działań sabotażowych” wobec szkół publicznych zgadzając się na ich prywatyzację, cięcia w programach nauczania i zwolnienia nauczycieli. Wszystko to na życzenie bogatych inwestorów – uważają związkowcy. Z kolei burmistrz Rahm Emanuel broni prezesa CPS i powiedział, że od czasu gdy objął funkcję stara się zapewnić sprawne funkcjonowanie szkół publicznych mimo braku pieniędzy i wstrzymania przez władze Illinois koniecznego dofinansowania. Rezolucja CTU pojawiła się prawie 3 tygodnie po ogłoszeniu przez Claypoola, że nauczyciele i pracownicy administracji CPS na wiosnę wezmą 4 dni bezpłatnego urlopu by pomóc w załataniu dziury budżetowej na ponad 215 milionów dolarów.

1