Header

Prezentacja „Informator o zasobie archiwalnym Muzeum Polskiego w Ameryce”

Dziś w Muzeum Polskim w Ameryce odbędzie się prezentacja informatora o zasobach archiwalnych tej placówki. W lipcu tego roku, po wielu latach pracy i starań, ukazał się wydany w Polsce przez Naczelną Dyrekcję Archiwów Państwowych „Informator o zasobie archiwalnym Muzeum Polskiego w Ameryce”. Jest to pierwsza od początku istnienia Muzeum kompleksowa i tak obszerna publikacja przedstawiająca akta zgromadzone w Archiwum MPA, ilustrowana fotografiami najciekawszych dokumentów. Oficjalna prezentacja i promocja „Informatora” odbędzie się dziś o 6:30 wieczorem w Sali Głównej MPA. W prezentacji uczestniczyć będzie autorka publikacji Edyta Targońska, archiwista, kierownik Oddziału gromadzenia i opracowania zasobu Archiwum Państwowego w Lublinie.

1