Header

Prawybory w Illinois

Dziś prawybory w Illinois. Głosować można od godziny 6 rano do 7 wieczorem. Osoby, które nie zarejestrowały się do wyborów mogą to jeszcze uczynić w ramach tzw. grace period, trzeba okazać w komisji wyborczej przynajmniej dwa dokumenty tożsamości, z których przynajmniej jeden musi być wystawiony na aktualny adres zamieszkania i trzeba oczywiście być obywatelem Stanów Zjednoczonych. W tym roku w prawyborach mogą uczestniczyć również 17-letnie osoby, pod warunkiem, że do dnia właściwych wyborów (czyli 8 listopada) ukończą 18-ście lat. Informacje jak i adresy lokali wyborczych, w których zasiadają osoby mówiące po polsku znaleźć można na stronie internetowej chicagoelections.com, tam także sprawdzić można do którego okręgu wyborczego należymy i gdzie powinniśmy zagłosować. Działa także polska infolinia : 312 223 0823.

1