Header

Pozew w związku z automatyczną rejestracją do głosowania w Illinois

Grupa aktywistów złożyła pozew federalny przeciw Illinois Secretary of State. Powodem są problemy związane z automatyczną rejestracją do głosowania. Dokumenty wpłynęły do sądu w piątek. Zaznaczono w nich, że biuro sekretarza stanowego naruszyło szereg przepisów stanowych i federalnych w związku z automatycznym wpisywaniem na listy wyborców osób, starających się o prawo jazdy czy inne dokumenty tożsamości. W pozwie zaznaczono, że nie zapewniono petentom tłumaczy oraz pracownicy biura nie uaktualnili adresów związanych ze zmianą miejsca zamieszkania. Usterka systemu automatycznej rejestracji, która została wprowadzona w Illinois w 2017 roku spowodowała, że na listach do głosowania umieszczono osoby, które nie są obywatelami Stanów Zjednoczonych a nawet nie mają zalegalizowanego tu pobytu. Z ustaleń wynika, że zarejestrowano tak do głosowania prawie 500 osób a co najmniej jedna zagłosowała.

1