Header

Pozew sądowy w związku z planowanymi zmianami podatkowymi w Illinois

Grupa powiązana z partią republikańską złożyła pozew kwestionujący język określający zmiany podatkowe w Illinois. Gubernator J.B. Pritzker chce wprowadzić stopniowy stanowy podatek dochodowy. Jego wysokość ma być uzależniona od zarobków. Pozew wpłynął w poniedziałek do sądu okręgowego powiatu Cook. Zaznaczono w nim, że poprawka nie jest wystarczająco jasno zinterpretowana i mieszkańcy, którzy mają się do niej ustosunkować podczas listopadowych wyborów w ramach referendum mogą mieć problemy z jej zrozumieniem. Ponadto stwierdzono, że forma w jakiej została przedstawiona zmiana podatkowa może być niezrozumiała dla emerytów, którzy mogą odnieść wrażenie, że władze stanu chcą nałożyć na nich wyższe opłaty podatkowe. Legislatura stanowa w maju zatwierdziła zapis określający zmiany w ustawie podatkowej Illinois. I w takiej właśnie formie zezwoliła na jej przedstawienie wyborcom podczas referendum.

1