Header

Powiat Cook zapłaci za wyżywienie migrantów w Chicago

Władze powiatu Cook przeznaczą 70 milionów dolarów na pomoc migrantom w Chicago. Zarząd powiatu Cook bez sprzeciwu żadnego z członków wyasygnował tę kwotę z funduszu reagowania na klęski żywiołowe i odbudowę. Dyrektor finansowy Tonya Anthony powiedziała, że pieniądze zostaną wykorzystane przede wszystkim na żywność, choć nie wykluczyła, że część z nich może trafić na opłatę zakwaterowania migrantów. Prezes Rady powiatu Cook, Toni Preckwinkle potwierdziła, że fundusze zostaną wykorzystane na zwrot kosztów żywności po dostarczeniu przez władze Chicago faktur od swoich dostawców. Nie chciała powiedzieć, czy w przyszłości może dojść do alokacji zasobów powiatowych dla migrantów, gdyż jak stwierdziła, nie wie ilu migrantów w najbliższych miesiącach przyjedzie do Chicago. Przypomnijmy, że od rozpoczęcia kryzysu migracyjnego do naszego miasta przybyło blisko 39 tysięcy osób ubiegających się o azyl w USA.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1