Header

Powiat Cook pomaga osobom zagrożonym eksmisją

Powiat Cook uruchamia kolejny program dla mieszkańców zagrożonych eksmisją. Na ten cel przeznaczył 75 milionów dolarów. Pieniądze pochodzą z federalnego funduszu American Rescue Plan. Program przeznaczony jest dla osób, których sprawy już są rozpatrywane przez sąd. Dziś zaczyna się przyjmowanie aplikacji na stronie cookcountyil.gov/service/covid-19-recovery-rental-assistance-program. Dodajmy, że od maja w całym Illinois wypłacono ponad 443 miliony dolarów w ramach pomocy osobom zagrożonym eksmisją.

1