Header

Powiat Cook otrzyma federalny grant na walkę z terroryzmem

Powiat Cook otrzyma federalny grant w wysokości 26.5 milionów dolarów na program zwalczania terroryzmu. Pieniądze zostaną przeznaczone na dokształcanie policjantów, strażaków a także funkcjonariuszy innych służb szybkiego reagowania. Szczególny nacisk położony zostanie na wzmocnienie ochrony przed atakami cyberprzestępców. Część funduszu będzie przeznaczona na akcję informacyjną skierowaną do mieszkańców – pwiedziała w środę przewodnicząca rady powiatu Cook, Toni Preckwinkle.
Pieniądze pochodzą z budżetu departamentu bezpieczeństwa krajowego i zarządu kryzysowego. Federalne dofinansowanie zostało przyznane 28 rejonom , uznanym za najbardziej narażone na atak terrorystyczny.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1