Header

Powiat Cook nie dostosuje się do decyzji sądu i nie będzie pobierał kaucji gotówkowej

Powiat Cook zamierza dostosować się do SAFE-T Act i od Nowego Roku wyeliminuje kaucję gotówkową. Przepis ten zostanie wprowadzony mimo decyzji sądu okręgowego powiatu Kankakee, który uznał za sprzeczny z konstytucją Illinois część zapisu ustawy mówiący o likwidacji kaucji gotówkowej. Z wydanego oświadczenia wynika, że orzeczenie sądu dotyczy tylko 65 powiatów, które zaskarżyły ten zapis SAFE-T Act. „Historyczne reformy zawarte w ustawie Pretrial Fairness Act stanowią ważny krok w kierunku poprawy bezpieczeństwa, rozwiązania problemu krzywd wyrządzonych przez dziesięciolecia przedstawicielom społeczności czarnoskórej i brązowej oraz jest krokiem do zagwarantowania sprawiedliwości dla wszystkich w świetle prawa – nie tylko dla tych, których stać na zapłacenie kaucji” – stwierdzili urzędnicy w wydanym w czwartek oświadczeniu. Podpisali się pod nim przedstawiciele biura przewodniczącej powiatu Cook, biuro obrońcy publicznego powiatu Cook, urzędnik sądu okręgowego powiatu Cook oraz prokuratura stanowa powiatu Cook. Prokurator generalny Illinois, Kwame Raoul powiedział, że stan odwoła się od wyroku do stanowego Sądu Najwyższego. Nie jest jasne, kiedy odbędzie się rozprawa, ale prawdopodobnie nie przed datą wejścia w życie przepisów o zniesieniu kaucji gotówkowej, które miały obowiązywać od 1 stycznia 2023 roku. Przypomnijmy, że Pod pozwem, który został złożony w sądzie w powiecie Kankakee, podpisało się w sumie 65 powiatów w tym prokuratorzy stanowi i szeryfowie. W czwartek sędzia orzekł, że eliminacja kaucji gotówkowej w Illinois jest niezgodna z konstytucją, stwierdzając, że Pretrial Fairness Act narusza art. 1, sekcja 9 konstytucji stanowej, która określa zasady wprowadzania kaucji gotówkowej. W rezultacie sędzia uznał, że ustawa będzie musiała być uchwalona w drodze poprawki konstytucyjnej, co wymagałoby poddania jej pod głosowanie wyborców w Illinois.

1