Header

Powiat Cook jak Chicago będzie rozdawać pieniądze

Powiat Cook uruchamia pilotażowy program dofinansowania. Przez dwa lata wybrane osoby miesięcznie otrzymają po 500 dolarów. Z programu gwarantowanego dochodu powiatu Cook będzie mogło skorzystać 3 250 mieszkańców, którzy spełnią warunki – powiedziała przewodnicząca Rady Powiatu Cook, Toni Preckwinkle. Przyjmowanie aplikacji rozpocznie się jesienią tego roku a wypłaty możliwe będą już zimą. Do programu będą mogli zgłaszać się stali mieszkańcy powiatu Cook, którzy ukończyli 18 lat a ich dochód na gospodarstwo domowe jest równy lub niższy 250 proc. federalnego poziomu ubóstwa. Osoby ubiegające się o dofinansowanie nie mogą korzystać z innych programów wsparcia materialnego. Powiat Cook na program gwarantowanego dochodu przeznaczy 42 miliony dolarów. Pieniądze pochodzą z federalnego budżetu. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie engagecookcounty.com/promise

1