Header

Ponad 5 milionów dolarów dla organizaji charytatywnych z funduszu reagowania

Pierwsze pieniądze z funduszu reagowania na COVID-19 trafiły do organizacji charytatywnych w Illinois. Prawie 3 tygodnie temu fundusz założył gubernator J.B. Pritzker. Na jego czele stanęła jego siostra, Penny Pritzker. Potwierdziła, że w środę przekazano 5.5 miliona dolarów blisko 30 organizacjom non-profit, działającym w naszym stanie. Pomagają one najuboższym mieszkańcom. Niedawno rozszerzyły swoją działalność i udzielają wsparcia osobom , które straciły pracę z powodu pandemii. Pieniądze przeznaczone zostaną głównie na zakup żywności. Na konto funduszu zarządzanego przez Penny Pritkzer wpłynęło do tej pory 29 milionów dolarów.

1