Header

Polityk z Illinois chce pomóc studentom w spłacie pożyczek zaciągniętych na naukę

Kongresman z Illinois, Rodney Davis złożył w Waszyngtonie projekt ustawy mający pomóc studentom w spłacie pożyczek zaciągniętych na naukę. Obecnie zadłużenie studentów w USA wynosi 1.3 biliona dolarów. Pożyczki na dalszą edukację otrzymało ponad 44 miliony osób. Przeciętnie do spłacenia mają one prawie 38 tysięcy dolarów, kwota ta jest znacznie wyższa w przypadku osób kontynuujących naukę na uczelniach wyższych. Republikanin Rodney Davis proponuje, by federalny urząd podatkowy (IRS) udzielił pracodawcom zatrudniającym studentom ulgę podatkową za udzielenie im dopłaty w wysokości 5,250 dol. rocznie. Pieniądze te mogłyby zostać przeznaczone na spłatę zaciągniętych kredytów. Projekt ustawy ma poparcie polityków z partii republikańskiej i demokratycznej.

1