Header

Polityk z Illinois apeluje o finansowe wsparcie amerykańskiej poczty

Senator Dick Durbin zaapelował w piątek o natychmiastowe dofinansowanie amerykańskiego urzędu pocztowego. Zaznaczył, że odczuł on dotkliwie skutki pandemii koronawirusa. Durbin stwierdził, że poczta wykonuje niezbędne dla Amerykanów usługi. Dostarcza czeki, lekarstwa i przesyłki a ponadto zapewnia obywatelom możliwość uczestniczenia w głosowaniu korespondencyjnym podczas nadchodzących wyborów powszechnych. Amerykański urząd pocztowy (United States Postal Service – USPS) podobnie jak wiele innych agencji funkcjonuje na zmienionych zasadach. Wszystko z powodu COVID-19. Jednocześnie odnotował wzrost liczby przesyłek od 20 do 80 procent w porównaniu do czasu sprzed pandemii. Senator Durbin zwrócił uwagę, że w ubiegłym miesiącu dyrektor generalny poczty Louis DeJoy wyeliminował nadgodziny podczas których wykonywano prawie 20 procent pracy pocztowej. Ponadto zredukował godziny sortowania i wprowadził zmiany w nadzorowaniu przesyłek, co z kolei doprowadziło do opóźnień w ich dostarczeniu. Wywołało to ogromną krytykę w całym kraju nie tylko ze strony polityków ale także odbiorców. W poniedziałek prezydent Donald Trump stwierdził, że nie wierzy w to, iż poczta poradzi sobie z ogromem przesyłanych kart w głosowaniu korespondencyjnym.

1