Header

Politycy i aktywiści o zwolnieniu nadkomisarza McCarthy’ego

Politycy i aktywiści komentują zwolnienie komisarza chicagowskiej policji, Garry’ego McCarthy’ego. Zdecydowana większość pochwaliła decyzję burmistrza Rahma Emanuela. Senator Dick Durbin powtórzył za Emanuelem, że konieczna jest odbudowa zaufania społeczeństwa do policjantów. W wydanym oświadczeniu senator Durbin zaznaczył, że policjanci muszą dotrzymać składanego przyrzeczenia i stać na straży naszego bezpieczeństwa oraz godnie wypełniać swoją służbę.
Radna Leslie Hairston, wchodząca w skład miejskiego komitetu ds. Afroamerykanów powiedziała, że za zwolnieniem McCarthy’ego powinny iść dalsze wewnętrzne zmiany w policji. „Musimy oczyścić departament policji z ludzi byłego nadkomisarza” – podkreśliła radna.
Przed kwaterą główną policji odbył się we wtorek wiec, którego uczestniczy wyrazili radość ze zwolnienia komisarza Garry’ego McCarthy’ego.

1