Header

Policjanci nie mają zaufania do nadkomisarza

Związek zawodowy policjantów wyraził brak zaufania wobec nadkomisarza departamentu policji Chicago. Eddie Johnson od kilku dni jest krytykowany za swoje zachowanie. Wątpliwości co do jego przywództwa w policji budzi po pierwsze fakt, że w ubiegłym tygodniu zasnął za kierownicą gdy wracał z kolacji podczas której wypił kilka drinków. Związkowcom nie podoba się również to, że Johnson nie pojawi się na poniedziałkowym spotkaniu z prezydentem. Donald Trump w McCormick place ma wygłosić przemówienie podczas konferencji Międzynarodowego Stowarzyszenia Szefów Policji. Fraternal Order of Police Lodge 7 podczas głosowania wyraził brak zaufania wobec nadkomisarza. Wczoraj wsparło Johnsona wielu przedstawicieli lokalnych kościołów, którzy w wydanym oświadczeniu podkreślili, że swymi działaniami przyczynia się on do wzmocnienia bezpieczeństwa mieszkańców Wietrznego Miasta.

1