Header

Policja z Rolling Meadows pomaga uzależnionym od narkotyków

Departament policji w Rolling Meadows rozpoczął program, mający pomóc uzależnionym od narkotyków. Po tym jak w ciągu ostatnich paru tygodni w Chicago odnotowano dużą liczbę osób, które wymagały pomocy medycznej po zażyciu heroiny wzmocnionej środkami przeciwbólowymi komenda policji w Rolling Meadows poinformowała, że każdy kto zgłosi się na posterunek i poprosi o pomoc w walce z uzależnieniem od narkotyków zostanie skierowany do specjalnego ośrodka. Policja zapewniła, że osoby te mogą być spokojne i nie zostaną im postawione zarzuty w związku z braniem nielegalnych środków.
Komisarz Tom Gadomski powiedział, że pomysł nie jest nowy i jako pierwsza wdrożyła go policja w Gloucester, w stanie Massachusetts, gdzie funkcjonuje pod nazwą „Angel Program”.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1