Header

Policja opublikowała raport za 2022 rok

Chicagowski departament policji opublikował doroczny raport na temat przestępczości. W 2022 w Chicago doszło do 695 morderstw – wynika z oficjalnego zestawienia. Zaznaczono w nim, że w 2021 odnotowano 804 morderstwa. Od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 potwierdzono 2,832 strzelanin (w 2021 – 3, 555) w których obrażenia odniosło 3,470 osób. W tym przypadku również odnotowano spadek.  Jednak w ubiegłym roku chicagowska policja zanotowała wzrost o prawie 25 tys. czynów kwalifikowanych jako przestępstwa i w sumie doszło do 111 tysięcy takich zdarzeń.  Przykładowo w 2021 roku zgłoszono około 85 tys. przestępstw, a w 2020 roku ponad 86 tys. Mimo to miejski departament policji stwierdził, że rok 2022 był szóstym rokiem pod względem najniższej przestępczości od 1965 roku. Stwierdzenie to oparto na podstawie danych Uniform Crime Report, który jest krajowym standardem używanym przez rząd federalny do spójnego raportowania przestępstw.

1