Header

Podwyżka stawki godzinowej w powiecie Cook

Od 1 lipca w powiecie Cook wzrośnie minimalna stawka godzinowa. Od tego dnia pracownicy, którzy nie otrzymują napiwków w powiecie Cook będą zarabiali 13,70 dol na godzinę a osoby otrzymujące napiwki 8 dolarów. „Rozporządzenie o płacy minimalnej określa najniższą kwotę, jaką pracodawca musi zgodnie z prawem zapewnić swoim pracownikom. Każdego roku płaca minimalna wzrasta zgodnie ze wzorem określonym w rozporządzeniu” – czytamy w komunikacie biura przewodniczącej Rady Powiatu Cook Toni Preckwinkle. W Chicago płaca minimalna ma być podnoszona co roku, aż do osiągnięcia 15 dolarów za godzinę dla małych firm do 2023 roku.

1