Header

Podatek od nieruchomości w powiecie Cook można spłacać w ratach

Biuro skarbnika powiatu Cook rozpoczęło przyjmowanie opłat z tytułu podatku od nieruchomości za 2019 rok. Można go wpłacać w ratach. Pierwsza powinna wynieść 55 procent oszacowanej kwoty. Podatek w całości trzeba zapłacić do 3 marca 2020 – informuje skarbnik Maria Pappas. Po tej dacie naliczone zostaną odsetki karne. Kwotę podatku od nieruchomości można sprawdzić na stronie skarbnika powiatu Cook, wpisując 14 liczb z numeru identyfikacyjnego czyli tzw. Property Index Number (PIN) na stronie cookcountyassessor. com

1