Header

Ostrzejsze kary dla kierowców przejeżdżających obok stojących, szkolnych autobusów

Izba Reprezentantów Illinois zatwierdziła projekt ustawy zaostrzającej kary dla kierowców wyprzedzających stojące, szkolne autobusy. Za pierwsze tego typu wykroczenie grozi mandat w wysokości 300 dolarów a za drugie już tysiąc dolarów. Ustawa trafi teraz pod obrady stanowego Senatu. Zwolennicy podwojenia kar dla kierowców przejeżdżających obok szkolnych autobusów twierdzą, że chodzi o zwiększenie bezpieczeństwa dzieci wsiadających lub wysiadających z tych autobusów. Wielu kierowców mimo wyciągniętego znaku „Stop” przejeżdża obok szkolnych autobusów ignorując w ten sposób obowiązujące przepisy.

1