Header

Osoby chore psychicznie nie będą miały dostępu do broni w Illinois

Legislatura Illinois opracowuje zmiany w przepisach dla osób posiadających broń. Ustawodawcy chcą by pozwolenie czyli tzw. karta FOID ( Firearm Owners Identification) mogła być odebrana osobom chorym psychicznie. Pozwolenie na broń nie przysługiwałoby także osobom, które mają sądowy zakaz kontaktu z członkami rodziny przykładowo z powodu agresywnego zachowania. Zgodnie z projektem opracowanym przez Demokratów sędzia mógłby nie zgodzić się na wydanie karty FOID osobie wykazującej objawy choroby psychicznej, możliwe byłoby także sądowe odebranie pozwolenia na broń w takim przypadku. Projekt wywołał już krytykę członków organizacji broniących praw do posiadania broni, którzy twierdzą, że przepis ten może być w przyszłości nadużywany.
Tymczasem jak wynika ze statystyk przedstawionych przez zwolenników zaostrzenia prawa dla posiadaczy broni w Illinois (Illinois Council Against Handgun Violence), 8 procent osób próbujących popełnić samobójstwo i ponad połowa sprawców masowych strzelanin w ciągu minionych dwóch dekad w USA to osoby zmagające się z chorobami psychicznymi. Centrum prewencji i zapobiegania chorób podało, że liczba samobójstw w Illinois wzrosła z 490 do 496 od 2012 do 2013 roku.
Dodajmy, że projekt ustawy czeka na rozpatrzenie przez stanową Izbę Reprezentantów.

Chcesz wiedzieć Pierwszy? TAK! Nie
1