Header

Osoby chore psychicznie będą miały ograniczony dostęp do broni w Illinois

Gubernator Bruce Rauner podpisał w piątek rozporządzenie ograniczające dostęp do broni palnej osobom psychicznie chorym. Dokument zostanie dołączony do obowiązującego już prawa definiującego zasady przyznawania broni w Illinois. Na jego podstawie pracownicy sądowi będą mieli obowiązek przynajmniej dwa razy do roku informować policję stanową o osobach u których stwierdzono zaburzenia psychiczne. Zgodnie z podpisanym rozporządzeniem, każdy u którego stwierdzona zostanie choroba psychiczna automatycznie traci pozwolenie na broń i prawo jej posiadania. Biuro gubernatora Illinois podało, że nowy przepis wszedł w życie w dniu podpisania go przez Raunera.

1