Header

Organizacje socjalne złożyły pozew przeciw gubernatorowi Illinois

Ponad dziesięć socjalnych agencji stanowych złożyło pozew przeciw gubernatorowi Illinois. Organizacje zajmujące się pomocą między innymi ofiarom przemocy domowej, osobom starszym i dzieciom z ubogich rodzin twierdzą, że brak budżetu a co za tym idzie pieniędzy na ich dalsze funkcjonowanie zagraża mieszkańcom Illinois. Winą za zaistniała sytuację obarczono gubernatora Bruca Raunera, który od ponad 19 miesięcy nie porozumiał się ze stanową legislaturą w celu ustalenia nowego budżetu. Pozew wpłynął w czwartek do sądu okręgowego powiatu St. Clair, tego samego, który w 2015 roku orzekł, że pracownicy stanowi powinni otrzymywać pensję pomimo braku budżetu. Dodajmy, że to już drugi tego typu pozew złożony przeciw gubernatorowi.

1