Header

Opóźnienia z powodu uszkodzonej trakcji kolejowej Blue Line

Uszkodzeniu uległa trakcja kolejowa Blue Line kolejki CTA. Podczas kontroli w piątek około 4:30 po południu zauważono, że cześć torów w pobliżu stacji Montrose może stwarzać zagrożenie w ruchu pociągów. CTA korzystało na odcinku od Jefferson Park do Addison z trakcji kolejowej tylko w jedną stronę. Pasażerowie czekali na pociąg ponad godzinę. Kursowały dodatkowe autobusy CTA. Nie wiadomo czy trakcja kolejowa została uszkodzona z powodu niskich temperatur, utrzymujących się od paru dni w Chicago.

1