Header

Ojcowie pomagają w prawidłowym rozwoju dzieci

Zanika stereotyp, że to matka w głównej mierze zajmuje się wychowaniem dziecka. Naukowcy twierdzą, że współcześni ojcowie nie tylko angażują się bardziej i to od pierwszych dni w życie dziecka ale zaznaczyli, iż fakt ten wpływa korzystnie na rozwój młodego człowieka. Ojcowie coraz częściej dzielą się z matkami w równej mierze obowiązkami związanymi z karmieniem, przewijaniem i opieką. Z przeprowadzonych ostatnio badań przez Michigan State University wynika, że w takich rodzinach dziecko rozwija się lepiej nie tylko fizycznie ale i psychicznie, jest mniej podatne na depresję i zaburzenia psychologiczne. Dzieci w wychowaniu których aktywny udział biorą oboje rodzice wykazuje też większe zdolności do nauki zwłaszcza języków obcych. Naukowcy podkreślili, że największy wpływ na kształtowanie osobowości rodzice mają w przypadku dzieci do 3 roku życia, kiedy to naszym pociechom wpajamy podstawowe reguły, rozwijane potem w starszym wieku. Wniosek jest następujący…ojcowie powinni od samego początku opiekować się swoimi dziećmi a stereotyp popularny zwłaszcza w USA w latach 60-tych ubiegłego wieku, że mężczyzna powinien zarabiać na rodzinę a kobieta ma zająć się wychowaniem potomstwa przechodzi do historii.

1