Header

Ogłoszono daty recyklingu choinek w Chicago

Chicago ogłosiło doroczny program recyklingu choinek. Rozpocznie się on 9 stycznia i potrwa do 23 stycznia. Świąteczne drzewka oddawać będzie można w 25 punktach na terenie miasta. Należy wcześniej upewnić się, że z choinek zostały zdjęte wszystkie ozdoby i światełka. Adresy miejsc gdzie prowadzony będzie recykling znaleźć można na stronie internetowej cityofchicago.org. W niektórych punktach drzewka na miejscu będą poddawane przemiałowi i osoby chcące zabrać powstałą w ten sposób ściółkę do swojego ogródka proszone są o zabranie specjalnych pojemników. Odebrać je będzie można w terminie późniejszym.

1